Vrybosplant - Groenebosdreef 5 - 8650 Houthulst - Tel : +32(0)92-81 05 81 - Fax : +32(0)92 82 27 01-info@vrybosplant.be

 

Overzicht van beschikbare bomen:

 

Fagus sylvatica        100/125
Fagus sylvatica        125/150
Fagus sylvatica        150/175
Fagus sylvatica        175/200
Fagus sylvatica        6/8
Fagus sylvatica        8/10
Fagus sylvatica        10/12

 

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’       80/100
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’       100/125

 

 

Fagus sylvatica ‘Ansorgii’              60/80
Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’        80/100
Fagus sylvatica ‘Dawyck’               80/100
Fagus sylvatica ‘Dawyck gold’       60/80
Fagus sylvatica ‘Dawyck gold’       80/100
Fagus sylvatica ‘Dawyck purple’   60/80
Fagus sylvatica ‘Dawyck purple’   80/100
Fagus sylvatica ‘Zlatia’                   80/100
Fagus sylvatica ‘Zlatia’                   100/125

 

 

Quercus robur 100/125
Quercus robur 125/150
Quercus robur          150/175
Quercus robur          175/200
Quercus robur          6/8
Quercus robur          8/10

 


Provided by: EazyStore.eu  - Copyright: Vrybosplant.be